Products Menu
Your are here: > >

Adatvédelem


Címlap > Adatvédelem

A HELIA-D Kereskedelmi Kft. (1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. IV. 1.adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-66761/2013. ) - a továbbiakban HELIA-D, szolgáltató, adatkezelő - elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt. Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

A HELIA-D mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A weboldalak fejlesztése és újabb technikai megoldások alkalmazása miatt az adatvédelmi szabályok változhatnak, ezért fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük partnereinket, a weboldalunk látogatóit.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény, Avtv.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adatot akkor kezelünk, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adatot csak jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Adatkezelésünk csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat, ha az a cél elérésére alkalmas.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet nem alkalmazunk.

A személyes adatok akkor továbbítunk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolunk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A HELIA-D ADATKEZELÉSI GYAKORLATA

A személyes adatokat a partnereink által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetőleg piackutatáshoz és a partnerek tájékoztatása céljára, továbbá arra használjuk hogy személyre szabott információkat állítsunk össze és küldjünk meg, esetlegesen termékmintákat juttassunk el ügyfeleinkhez postai úton, vagy elektronikus levél formájában.

Áru vagy szolgáltatás rendelésekor megadott személyes adatokat felhasználjuk az adott rendelés teljesítésére. Előfordulhat, hogy az adatokat harmadik személyekkel, például a kártyás fizetési szolgáltatóval vagy az áruszállítóval is meg kell osztani.

Amennyiben a weboldal látogatója kiválasztja azt a lehetőséget, hogy szeretne a jövőben e-mailben és/vagy SMS-ben direkt marketing anyagot kapni, időnként tájékoztatást és/vagy ajánlatokat küldünk a részére azokról a termékekről és/vagy szolgáltatásokról, amelyek számot tarthatnak az érdeklődésére.

A honlapot megtekintők mozgásának követésére és a folyamatok adatforgalmi elemzésére úgynevezett cookie-kat is küldhetünk a felhasználó számítógépére. A cookie egy olyan kis adatcsomag, amelyet a felhasználó számítógépe befogad és egy adatfájlban tárol. Az adatforgalmi elemzések érdekében a felhasználó IP címének segítségével - néhány más adattal együtt – összegyűjtésre kerülnek az internettel kapcsolatos és a felhasználó böngészőjére és számítógépére vonatkozó adatok. A cookie-k által közvetített információt nem használjuk a felhasználó személyes azonosítására.

A partnerek által megadott személyes adatokat kizárólag saját rendszerünkben tároljuk és a fent ismertetett célokra használjuk fel. Gondoskodunk az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Biztosítjuk a felhasználót arról, hogy személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

Cégnév: Helia-D Kft.
Email: helia@helia-d.hu
Telefon: 1/261 0296

Adószám: 13303073-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-728350
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66761/2013.
Számlavezető bank: Cib Bank Zrt.
Bankszámla szám: 10700189-48327509-51100005
Székhely és telephely: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 1/A
Telephelyünkön lehetőség van személyes átvételre
Cég főtevékenysége: TEÁOR 4645''01
(illatszerek nagykereskedelme) 
A szerződéskötés és segítségnyújtás nyelve: Magyar
 A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

Amennyiben a felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, a felmerülő kérdéseket a következő e-mail címen teheti fel: helia@helia-d.hu

 

 

Főoldali termékajánló
Cell renewing day cream

Cell Renewing Day Cream
Due to it's cell renewing
effect, it rejuvenates
the inner skin.

More

Micellar Make-up Removal Water
It removes make-up, and it has soothing and hydrating effects.
More

Age Control CC cream

Age Control CC Cream
CC cream nourishes
the skin and covers
the smaller skin
blemishes simultaneously.

More