Products Menu

Felhasználási feltételek


Az alábbi Felhasználási feltételek a www.helia-d.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazzák, melyeket az oldal minden látogatója a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek elfogad. Amennyiben valamely felhasználó nem ért egyet a Felhasználási feltételekben rögzített szabályokkal, nem használhatja a honlapot.

A HELIA-D Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja annak jogát, hogy a Felhasználási Feltételeket időről-időre módosítsa. Erre figyelemmel a felhasználó a honlap használata előtt feltétlenül tekintse át a Felhasználási Feltételek aktuális tartalmát.

A Weboldalt a HELIA-D Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. IV. 1.) a Magyar Vendor Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) közreműködésével üzemelteti.

Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: szöveges és grafikai megjelenítések, beépített képi- és látványelemek, termék- és termékcsomag elnevezések, fotók stb.) felhasználása vonatkozásában.

A tartalom gazdálkodó szervezet vagy magánszemély saját céljára szabadon felhasználható. A látogató a lap tartalmának egyes részeit - saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából - számítógépére elmentheti, vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldalról tartalmat átvenni kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Az Üzemeltető által közzétett harmadik személyek szellemi tulajdonát képező tartalom (különösen de nem kizárólagosan: fényképek, grafikai tartalmak, cikkek, tanulmányok, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései szerint történhet. E tartalom tekintetében a felhasználási és hasznosítási jogokkal a HELIA-D Kft. (a továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A felhasználási feltételek fenti szabályainak megsértése és bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

Főoldali termékajánló
Cell renewing day cream

Cell Renewing Day Cream
Due to it's cell renewing
effect, it rejuvenates
the inner skin.

More

Micellar Make-up Removal Water
It removes make-up, and it has soothing and hydrating effects.
More

Age Control CC cream

Age Control CC Cream
CC cream nourishes
the skin and covers
the smaller skin
blemishes simultaneously.

More